Wojciech Kajtoch

Wojciech KajtochUrodził się w 1957 roku w Krakowie. W 1980 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim; magisterium „Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym…” opublikował w 1983 w „Roczniku Komisji Historycznoliterackiej PAN”. W latach 1985-1987 studiował w Instytucie Literackim w Moskwie. Doktor filologii rosyjskiej (1991). Rozprawę pt. „Bracia Strugaccy (zarys twórczości)” wydał w 1993 r. krakowski Uniwersitas, a w 10 lat później wydano ją po rosyjsku. W 2009 roku za książkę „Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej” (t.1 i t.2, Kraków 2008) uzyskał habilitację z językoznawstwa.

Jest także autorem tomików poetyckich: „Rozstrzelane kukły” (1992), „Doba” (2003) oraz książek krytycznoliteracko-metodycznych: „Pisarze wobec „innych światów” swoich epok…” (1994), „Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm… Rzecz o czytaniu wierszy” (1996) i naukowych: „Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa” (1999). Był redaktorem pierwszych czterech tomów almanachu krakowskiego oddziału ZLP „Proza, proza, proza…” (1995, 1996, 1997, 1998). Tłumaczono go na jezyk rosyjski i angielski; drukowano jego prace w Melbourne, Houston. Moskwie, Charkowie, Belgradzie i syberyjskim Abakanie.

Opublikował ok. 40 artykułów naukowych z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa oraz przynajmniej trzy razy tyle pomniejszych prac naukowych i krytycznoliterackich.

Niegdyś intensywnie uprawiał krytykę literacką: w latach siedemdziesiątych – w „Studencie”, osiemdziesiątych – w „Życiu Literackim” i „Piśmie Literacko-Artystycznym”, dziewięćdziesiątych – w „Końcu Wieku”. Dziś jest członkiem redakcji: „Zeszytów Prasoznawczych” i anarchistycznego zina: „Ulica Wszystkich Świętych” (Lublin); często drukuje w częstochowskiej „Galerii”.

Był wychowawcą w internacie, starszym asystentem IBL PAN, dziewięć lat uczył polskiego w krakowskim X LO. Obecnie pracuje w Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Wciąż interesuje się fantastyką, zinami i językiem młodzieżowych subkultur, a najbardziej rudą kocicą Mrusią, która nieustannie go intryguje.

Informacje o Autorze w innych serwisach:

Wojciech Kajtoch: "O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010"O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010 w MAŁOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ (publikacja do pobrania).

 

 

 

 

 

Wojciech Kajtoch w ENCYKLOPEDII FANTASTYKI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *