Władysław Edward Piekarski

Władysław E. PiekarskiUrodził się 3 marca 1948 w Częstochowie. Z zawodu jest technikiem-mechanikiem. Studiował w latach 1969–1970 na Politechnice Częstochowskiej. W latach 1991-1992 był redaktorem naczelnym Oficyny Galeria i periodyku “Galeria”. Był wydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika artystycznego “Mini Galeria”. Walnie przyczynił się do reaktywowania Zakładowego Klubu Robotniczego Stowarzyszenie Twórców Kultury, nadając mu osobowość prawną, a następnie przekształcając je w Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego w Częstochowie. W latach 1988-1993 był Prezesem RSTK Woj. Częstochowskiego, współzałożycielem Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Polsce, a następnie Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Polsce. Był współzałożycielem, a następnie Prezesem Rady Fundacji Kultury Robotniczej im. J. Wojciechowskiego. Jest pomysłodawcą, wydawcą, redaktorem serii wydawniczej “Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików”. Był współzałożycielem, a następnie latach 1991–1996 prezydentem FC Stowarzyszenia Międzynarodowi Twórcy Kultury skupiającego ponad 200 twórców z Europy i Azji. W latach 1967–1975 był sędzią okręgowym, związkowym i międzynarodowym PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki). Był założycielem Związku Zawodowego Pracowników Huty im. Bolesława Bieruta (później Huty „Częstochowa”), inicjatorem ponadzakładowego ruchu związkowego. Uczestniczył w centralnych negocjacji w sprawie powstania struktur ponadzakładowych związków zawodowych. Był członkiem zespołu, który powołał do życia pierwszą ponadzakładową organizację związkową – Federację Hutniczych Związków Zawodowych, która z kolei powołała OPZZ.

W okresie 1988-1996 zorganizował ponad dwadzieścia kilka imprez plenerowych (w tym międzynarodowych w kraju i za granicą), konkursów (Ogólnopolski Konkurs Literacki „O laur Hutników”), konfrontacji (m.in. z jego inicjatywy odnowiono Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej i Konfrontacje Poetyckie jej imienia).

Debiut prasowy w „Zielonym Sztandarze” w 1965 roku.

Od 1990 jest członkiem ZLP, a w latach w latach 1993-1994 członkiem zarządu krakowskiego oddziału ZLP i delegatem na Krajowy Zjazd ZLP w Warszawie w 1994 r. Za jego pośrednictwem i namową od 1990 roku kolejni twórcy zostają członkami zawodowych związków twórczych (prawie każdy z członków ZLP z regionu w tym Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Janusz Orlikowski, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Arkadiusz Frania, Rafał Socha, Marek Monikowski, Ireneusz Korpyś, Wiesław Wyszyński, Konrad Ludwicki itp.). Współpracował z wydawnictwem „Idea” w Krakowie (2000-2001).

Od lutego 2001 do września 2003 był redaktorem wydawnictwa “Dom Książki” w Częstochowie. Jako twórca serii wydawniczych „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików” opublikował ponad siedemdziesiąt publikacji w ciągu 20 lat istnienia, 6 pozycji w ramach serii „Częstochowskiej Biblioteczki Jednego Arkusza” oraz siedem Częstochowskich Zeszytów Biobibliograficznych Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”.

W latach 1994-2000 przebywał poza regionem (w tym w Niemczech i Krakowie).

Debiut poetycki wierszem w „Almanachu Młodych Twórców” w 1967. Publikował utwory m.in. w „Galerii”, „Gazecie Częstochowskiej”, „Głosie Hutnika”, „Mini Galerii”, „Nowym Medyku”, „Twórczości Robotników”, „Własnym Głosie”, „Pulsie Regionu”, „Alejach III„ , „Lublinie”, krakowskiej „Magdalence Literackiej”, „Lamelli”. Nie przykładał  uwagi do druków w prasie lub periodykach,  uznając, że są to druki ulotne i trwają zbyt krótko. Tomik czy arkusz poetycki na półce jest zawsze w zasięgu ręki i można do niego wracać.

Jego wiersze były tłumaczone na języki: bułgarski, rosyjski (niestety tylko w publikacjach prasowych).

Debiut książkowy arkuszem poetyckim „Zamyślenia” w 1988 roku wydanym przez Zakładowy Dom Kultury Huty im. B. Bieruta. Odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Zawodowego Huty „Częstochowa”, Zasłużony Działacz Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, srebrną i złotą odznaką Zasłużony dla Województwa Częstochowskiego, Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jest laureatem szeregu konkursów literackich, w tym Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej, potrójnym laureatem (poezji, poemat, proza) Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ”O laur hutników”, w konkursie poetyckim „Nad Kamienną”, itp.

W marcu 2007 roku był inicjatorem i współzałożycielem Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą w Częstochowie, skupiającego w swych szeregach członków ZLP i SPP oraz tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą należeć do któregoś z tych związków twórczych i powierzono mu obowiązki Prezesa Komitetu Założycielskiego, a po rejestracji w KRS 2 lipca 2008 roku wybrano go Prezesem Towarzystwa, Prezesem Zarządu Towarzystwa, które to funkcje piastował do marca 2013 roku. Od marca 2013 r. Honorowy Prezes Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą w Częstochowie. Od maja 2007 do lutego 2009 był redaktorem naczelnym „częstochowskiego magazynu literackiego GALERIA”, a do września 2013 Zastępcą Redaktora Naczelnego i Sekretarzem Redakcji tegoż magazynu.

W lipcu 2010 roku Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego przyznał stypendium na dokończenie prac na książką „Rozmowy z Andrzejem Kalininem przy kalininówce i o Andrzeju Kalininem”.

W sierpniu 2010 roku Marszałek Województwa Śląskiego przyznał dotację dla Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” na wydanie książki „Rozmowy w pociągu do Atocha” (promocja 3.X.2010) oraz jej niemieckiej wersji „Zuggespräche nach Atocha” w tłumaczeniu Juli Wasyluk (tłumaczki młodego pokolenia mieszkającej w Niemczech urodzonej i mieszkającej w Niemczech).

W grudniu 2011r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił go nagrodą specjalną.

W 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił go odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jego publikacje są odnotowane w bibliografii Biblioteki Narodowej.

Publikacje książkowe:

1. Biała przejrzystość [wybór wierszy] / Władysław Edward Piekarski //. – postscriptum Jacek Kajtoch. – Częstochowa : Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego, 1992. – 86 s.; 14 cm

2. Erotyki i liryki [arkusz poetycki] / Władysław Edward Piekarski //. – Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2002, 24 s. 21 cm(Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

3. Galatea’90 [poemat] / Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa : Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego, 1991. – 50 s.; 15 cm

4. Krynickie zapiski, [arkusz poetycki] / Władysław Edward Piekarski //. – Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego Częstochowa 1990,  24 s.15

5. Margot  [arkusz poetycki]  / Władysław Edward Piekarski //. – Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” &Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2008, 32 s.; 21cm (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

6.  Marzenia, [arkusz poetycki], / Władysław Edward Piekarski //. – Zakładowy Dom Kultury Huty im. B. Bieruta Częstochowa 1988,

7.  Monologi : [arkusz poetycki] / Władysław Edward Piekarski//. – Częstochowa : Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI, 2002. – 22 s. ; 19 cm (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

8. Monologi [wybór wierszy]/ Władysław Edward Piekarski //. –  Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2004,  24 s.; 21 cm (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

9. Myślenie niepobożne, [arkusz poetycki], / Władysław Edward Piekarski //. –   Częstochowa : Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego Częstochowa 1991, 1993,  24 s.15

10. Notatki z podróży, [wybór wierszy], / Władysław Edward Piekarski //. – Częstochowa: Oficyna GALERIA, 1996. – 46 s.; 19  cm. – (Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)

11. O Kraku, Smoku Wawelskim i szewcu Dratewce / Władysław Edward Piekarski ; il. Radosław Bolkowski//. – Częstochowa : DOM KSIĄŻKI, 2002. – 26 s.: il.kolor.; 12 cm – Seria „Cała Polska Czyta Dzieciom” red. serii Władysław E. Piekarski

12. Okruchy, [arkusz poetycki] / Władysław Edward Piekarski //. – Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego Częstochowa, Częstochowa 1989,  24 s.15

13. Opowieści dla Suzan, [arkusz poetycki], / Władysław Edward Piekarski //. –  Częstochowa : Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego Częstochowa 1991, 24 s.15

14. Reminiscencje rzymskie [wiersze] / Władysław E. Piekarski// . – Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2004, 24 s.; 15 cm (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

15. Rozmowy w pociągu do Atocha [powieść] Władysław Edward Piekarski// – Częstochowa: Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”, 2010. – 374 + 2 s.; 21 cm; (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

16. Rozmowy w pociągu do Atocha [powieść] Władysław Edward Piekarski// – Sierpc : Wydawnictwo MediaTow, 2011. E-bok

17. siedem monologów i jedna pieśń: [wybór wierszy] / Władysław Edward Piekarski// . – Częstochowa : Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”, 2009. – 56 s.: il.; 14 cm. – (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

18. Skrzyżowania : [wybór wierszy z lat 1992-1996] / Władysław Edward Piekarski// . – Częstochowa : Oficyna GALERIA, 1998. – 60 s.: il.; 20 cm. – (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

19. Słownik biobiliograficzny twórców literatury związanych z ziemią częstochowską(wraz z okolicą) /Władyslaw E. Piekarski, Zbigniew Stańczyk// . – Wydawnictwo „Wikstan” Częstochowa 2006, 467s. 25 cm – (Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)

20. Srebrzystopióra albo poemat telefoniczny  [poemat] / Władysław Edward Piekarski// . – Częstochowa : Oficyna GALERIA, 1996. – 46 s.; 19 cm. – (Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)

21. Śniadanie na kocie albo próba haiku, [wybór wierszy] / Władysław Edward Piekarski  //  wraz z esejem „Haiku” Jerzego Stanisława Fronczaka  – Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2001  – 80 s.: il.; 20 cm (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

22. VARIA CZĘSTOCHOWSKIE  2006  albo ROCZNIK LITERACKI  / Władysław Edward Piekarski, Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa:  Wydwanictwo „DOM KSIĄŻKi”: 2007 s. 430 ; 25 cm  (:Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików).

23. Zamyślenia, [arkusz poetycki] / Władysław Edward Piekarski //. –  Zakładowy Dom Kultury Huty im. B. Bieruta Częstochowa 1988, 24 s.; 21 cm

24. Z menorą w tle [arkusz poetycki]  / Władysław Edward Piekarski //. – Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2002, 24 s.; 20cm (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

Publikacje przygotowywane do druku:

Od 15 lat ma gromadzone materiały i przygotowywana do druku antologia „Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami) przełomu wieków”. Pierwsze dwa tomy wydano w 2001 i 2002 roku nakładem Wydawnictwa „Dom Książki”. Na obecnym etapie rozszerzono zakres antologii o lata 1945 – 75 i nadano jej nowy tytuł  tj. „Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami) 1945 – 2010” efektem jakby ubocznym były materiały do „Słownik twórców literatury związanych z Ziemią Częstochowską” , „ Częstochowskie grupy i grupki literackie XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku”, „Częstochowski Rocznik Literacki 2007-2011”.

Publikacje prasowe i w innych publikacjach:

Agata Polak – Jedwab na szkle [nota o książce] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 92

Andrzej Krzysztof Torbus – Miłośniki  [nota o książce] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 93

Andrzejkowy Turniej Jednego Wiersza  /wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria nr. 7/1995-96 str.1

Andrzej Żok [nota]  / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1993  nr. 1/ str.6

Barbara Rosiek [nota] / red. (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria nr. 3/1993 str. 6

Być poetą  [szkic wprowadzający do dyskusji] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1996 nr. 8 str.7

Czy nie jest grzechem / Władysław Edward Piekarski // [w] „Martwy świat”  Grzegorz Ściebior Wydawnictwo „DOM KSIĄŻKI” Częstochowa 2007s. 47 – 51

Do Tadeusza Śliwiaka : [wiersz] / Władysław Edward Piekarski // 24 Godziny. Dz. Częst. – 1993, nr 34, s. 6

Do Tadeusza Śliwiaka : [wiersz] / Władysław Edward Piekarski //  Mini Galeria – 1993 nr. 5 s. 11

Drugi suplement do „Poetyckiej Częstochowy…”  / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1993 nr. 3 str. 2

Duet czy dialog [o poezji Piotra T. Tarnowskiego i Arka Żwiołka] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1995-1996 nr.7 str.7

Dwa wiersze [recenzja do wierszy M. Rokoszy / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1996 nr. 10-11 str 27

Elity przełomu wieku – Primus inter pares!? [rozmowa z Mirosławem Kulą] /Władysław Edward Piekarski // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr.3 s. 71-75

etiuda spod bramy, Okruchy; [wiersze] / Władysław Edward Piekarski // Twórczość Robotników nr. 4:5 [z notą]

Erotyk bezwstydny  [wiersz] / Władysław Edward Piekarski //  Nowy Medyk 1990 nr.3 s.15

galeria; przedświt; kuter w słońcu; ***[żyję życiem] : [wiersze] / Władysław Edward Piekarski // Galeria. – 1992, nr 2, s. 12-14

Górą nasi albo remanenty z XIX Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej  / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1995-1996 nr. 7 str.2

***(ileż to wyposzczonych ciał); ***(zajeżdżany); Dyptyk senny; [wiersze]/ Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria  1995 nr. 6 s.13

Jadwiga i Krzysztof Pach – Pajęczno poprzez wieki [nota edytorska] //Władysław Edward Piekarski // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 84

Janusz Burzyński Burza  [nota redakcyjna] / redaktor (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1996 nr. 10-11 str 12

Janusz Orlikowski / redaktor (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria –  1993 nr. 3 str. 3

***(jeszcze patrzę słonecznymi oczyma) / BIEŁOZERCEWA Tatiana (Irkuck) //  [wiersz w przekładzie z rosyjskiego – tłumaczenie Władysław E. Piekarski] // /Mini Galeria – 1995-1996 5 str.13

Julian Kawalec – Chleb [nota o książce]/ wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 91

Krakowska Noc Poetów // Mini Galeria – 1993 nr. 2 str. 31

Listy do Marii : list o pisaniu / Władysław Edward Piekarski // Galeria. – 1991, nr 1, s. 39-41

„Marzenia z opakowań absyntu” czyli o wystawie Janusza Burzyńskiego-Burzy” / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – Mini Galeria – 1995-1996 nr.7 str. 6

„Mikołaj” i „miniGaleria” [szkic monograficzny]  Władysław Edward Piekarski //  Mini Galeria  – 1996 nr.10-11 str 4

Mirosław Starczewski – Do Ciebie zwykły list  [nota o ksiąążce] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 93

Na garnuszku u Pana Boga [o tomiku „Na garnuszku u pana Boga” Marii Ogłaza] wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria  1993 nr. 5 str.11-12

Na marginesie  [szkic o twórczości literackiej]  Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1996 nr 10-11 str. 20

Nasi krakowscy przyjaciele / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1995 nr. 4/1995 str. 9

***[nie pytam]; Manszard : [wiersze] / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria. – 1993, nr 3, s. 5

Nie tylko w metropolii… [o poezji Artura i Arka Żywiołka] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1995-96 nr. 7 str.6

Od robaka do motyla [o poezji Agaty Polak] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Puls Regionu 2005 nr. 17/18 s.12

„Obok” [o tomiku „OBOK” Janusza Burzyńskiego-Burzy] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1993 nr. 5 str. 11

O historii „Galerii”  [szkic] / Red. (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 4-5

O poecie / Władysław Edward Piekarski // w Piosenki z miasteczka Sidorów : Częstochowa, 1991.

„O Laur hutników” – Częstochowa «92 / Władysław Edward Piekarski //  Własnym Głosem 1992 nr 17 s. 10

Pamięć  [o poezji ks Janusza Stefana Urbanka] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1995-96 nr. 7 str.7

„Paryżanin”  [o książce „Paryżanin” Krystiana Piwowarskiego] /wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria nr. 5/1993 str. 11

Poetycka Częstochowa lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych  Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria. – 1993, nr 2, s. 1-2;

Poetycka Częstochowa lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych  – suplement  Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria. – 1993 nr 3, s. 2-3

Poetycka Częstochowa (wraz z okolicą) przełomu wieków  część I, II; [nota o książce] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 96

Poetycki zapis barwy / Władysław Edward Piekarski // [w] „Barwy uczuć” Małgorzata Franc Wydawnictwo

„WIKSTAN” Częstochowa 2006 s. 4 -5

Pogaduszki; ***[kobieta rano] ; ***[co wieczór wykłócam się] [wiersze] / Władysław Edward Piekarski // Galeria. – 1991, nr 1, s. 9-11

Pogoń [wiersz] / Władysław Edward Piekarski // Własnym Głosem 1990 nr. 4 str. 11

***(Poeta – gatunek prawie..) [ wiersz] / Władysław Edward Piekarski // Własnym Głosem 1991 nr 12 s. 8

Posłowie / Władysław Edward Piekarski // [w] „Z trzech krain” / Zbigniew Wołczyński //  Częstochowa 2003 s.103 – 107

Posłowie / Władysław Edward Piekarski // [w] „Z trzech krain po raz drugi” Zbigniew Wołczyński Wydawnictwo Literackie „Li- TWA” Częstochowa 2010 s.106 – 107

Proza, proza, proza tomVII [nota o książce] /  wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 90

Przedsłowie do „Miłośników – miłosnych liryków” / Władysław Edward Piekarski // [w] „Miłośniki – miłosne liryki” Andrzej Krzysztof Torbus Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2001

Rafał (Socha) Zawodowiec / wep (Władysław E. Piekarski) // Puls Regionu. – 2005, nr 1, s. 15

Ryszard Sidorkiewicz [nota] / red. (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1993 nr. 2// 1993 str. 2

Słowo wstępne albo kontrapunkt / Władysław Edward Piekarski // [w] „Szkice i recenzje wokół „Dojrzewania” Barbary Strzelbickiej” Wydawnictwo Literackie „Li-TWA” Częstochowa 2013s. 5-7

Show Janusza Orlikowskiego wep (Władysław Edward Piekarski) //Mini Galeria – 1993 nr. 5 str.6

Srebrzystopióra albo poemat telefoniczny [fragment poematu] / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1996 nr. 8 s.13

Stefan Żóltowski – Galeon wyobraźni  [nota o książce] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 96

Tadeusz Chabrowski – hołd dla miasta? / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1993 nr. 5 str. 7

Tadeusz Gierymski – Opowiadania najkrótsze [nota o książce] /  wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 90

Takie nietypowe posłowie… / Władysław Edward Piekarski // [w] „Oszronione” Marzena Pieńkowska” Wydawnictwo Literackie „Li-TWA” Częstochowa 2007s.66 – 68

Teresa Czekaj – Sny o zakazanym szczęściu [nota o książce] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 94

tryptyk niebożny; spowiedź; w autobusie: [wiersze] / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria. – 1993, nr 1, s. 5

Warsztaty porajowskie po raz drugi / Władysław Edward Piekarski // Twórczość Robotników 1990 nr.1 s.9

***[W ciszy między strachem…] [wiersz] / Władysław Edward Piekarski // Własnym Głosem 1991 nr 12 s. 5

Wczoraj były moje urodziny albo dyptyk nietematyczny / Władysław Edward Piekarski // Mini Galaria – 1996 nr. 9 s.15

Śniadanie na kocie albo próba haiku [nota o książce] / WEP (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 93

Współczesne pisma artystyczne –  Galeria  [szkic]  /Władysław Edward Piekarski // MiniGaleria – 1996 nr. 9 str.4

wszystko w porządku czyli muzyczno-poetyckie spotkanie z Robertem Operaczem / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1995-96 nr. 7

Wyczytane [szkic na kanwie książki „O poezji” Zbigniewa Jerzyny]  / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1995-96nr. 7 str.14

Z cyklu „Na marginesie” – ***(Zabijając czas paleniem…); O lojalności // [szkice] / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1995-96nr. 7 str.12

Z cyklu : Zapisane przed świtem: *** ( Ten czas jest dla mnie…) ; *** (Patrzę na obraz); *** Wiersz bardzo często przychodzi nad ranem); *** (Wernisaż.)  [szkice]  / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1996 nr. 8 str.6

Z cyklu „Zapisane przed świtem” – List o czasie [szkic] / Władysław Edward Piekarski // Mini Galeria – 1996 nr. 9 str 8

Z poetyckich juwenaliów Poświatowskiej / red. (Władysław Edward Piekarski) //  Mini Galeria – 1993 nr. 3 str. 19

Ziemia Częstochowska t. XXVIII [nota edytorska]/marp, wep (Władysław Edward Piekarski) // Galeria. Regionalny informator społeczno-kulturalny Nr. 3 s. 89

5 minut spóźnienia  [szkic o bełchatowskiej grupie literackiej „pięć minut spóźnienia]   Władysław Edward Piekarski //  Mini Galeria – 1996 nr. 10-11 str. 20

V Częstochowskie Targowisko Poetyckie / wep (Władysław Edward Piekarski) // Mini Galeria – 1996 nr. 5str.1

***(Przed kilkoma miesiącami..)  / Władysław Edward Piekarski // [w] „Przypowieści stracha na wróble” Jacek Gierasiński  Wydawnictwo Literackie „Li-TWA” Częstochowa 2012 s. 96 – 97

+ kilkadziesiąt publikacji w „GALERII”  z lat 2007 – 2011 (w opracowaniu)

Publikacje w edycjach zbiorowych:

Krakowska Noc Poetów, Kraków 1993,1995,

Wpraszam się na… /Władysław Edward Piekarski // [w] Na rozstaju słów na rozstaju myśli – In memoriam Stanislai Podobiński / pod redakcją Edyty Sadowskiej // Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Janusza Długosza w Częstochowie s 109 – 110

Pisarze z Krupniczej / Waldemar Kania // Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie ; Kraków 1993 s.126 – 127

Pisarze z Krupniczej / Waldemar Kania // Związek Literatów Polskich Oddział w Krakowie ; Kraków 2001 s.142 – 144

Poeta końca wieku, / Marek Tytko // [w:] Nowa metafizyczność? Eschatologizm?- Studia i szkice o twórczości Marka Mariusza Tytko, Kraków 2000

Rozmowy o samorządzie i demokracji / Wojciech Grabałowski //  Częstochowa 2002 tamże Rozmowa dziesiąta,

POECI CZĘSTOCHOWY I OKOLIC. Antologia przyjaciół. Wybór i opracowanie Stanisława Podobińskiego Wydawnictwo WSP Częstochowa 2003,

[wiersze] Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami) 1945-2005 Cz.3 / red. Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa 2006

Opracowania książek innych autorów:

1. 49 wierszy/ Jan Łączewski Częstochowa 2009 (redakcja) Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

2. 5/7 / Wiesław Wyszyński //  Częstochowa 2008 (redakcja) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

3. Almanach hutników, Częstochowa 1988 (wybór, redakcja),

4. Antyerotyki  /Ireneusz K. Korpyś  / Częstochowa 2008 (redakcja + posłowie od wydawcy) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

5. a życie jak rzeka  / Andrzej Kalinin //. – Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne do druku).

6. Bez i kamień  / StefanŻółtowski // Częstochowa 1998 (redakcja, wspólnie z T. Hudym, posłowie), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików);

7. Będąc i nie / Robert Operacz //  Częstochowa 1996 (redakcja), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików);

8.  Brat  /Altea Leszczyńska// Częstochowa 2010 (redakcja)  (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

9. Chleb /Juliusz Kawalec //  Częstochowa – Kraków 2001 (opracowanie redakcyjne wspólnie z K. Strzelewiczem), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

10. Czarny odcień bieli / Justyna Niedbała // Częstochowa 2008 (redakcja) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

11.  Cztery lata na huśtawce / Wojciech Kmita // Częstochowa 2002 (opracowanie redakcyjne),

12. Ćma / Iwona Urbańczyk//  Częstochowa 2010 (opracowanie redakcyjne); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

13. Do Ciebie zwykły list / Mirosław Starczewski //  Częstochowa 2001 (redakcja), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

14. Dojrzewanie / Marek Maculewicz// Częstochowa 2008 (redakcja + posłowie) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

15.  Drugi raz z trzech stron  / Zbigniew Wołczyński // Częstochowa 2009 (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

16. Dwadzieścia cztery godziny /Marek Monikowski //  Częstochowa 2001(opracowanie redakcyjne), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

17. Dziennik psa Vicktora / Emil Biela // Częstochowa 2005 (opracowanie redakcyjne),

18. Dzikie Rodeo / Rafał Socha // Częstochowa  2002 (opracowanie redakcyjne), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

19. Fotoplasykon /Izabela Kołdej-Ptak // Częstochowa 2010 (redakcja)  (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

20. Galeon wyobraźni  / Stefan Żółtowski // Częstochowa 2001 (redakcja), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

21. In brevi / Izabela Kołdej-Ptak // Częstochowa 2010 (opracowanie redakcyjne); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

22. INTERWIEW (Struktura ilości wysokiej jakości) (ANTYKSIĄŻKA)  Tomasz „Aztezenty” Barański (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

23. … i słowa / Robert Bareja // Częstochowa 1998 (redakcja), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

20. Jedwab na szkle / Agata Polak // Częstochowa 2002 (opracowanie redakcyjne), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

21. Jutro będzie pogoda / StefanŻółtowski // Częstochowa  1996 (redakcja, wspólnie z A.K. Torbusem), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

22. Księga / Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz Częstochowa 1993 ( redakcja),

23. Kellerowskie szkice częstochowskie 2009 -2011 / Aleksandra Keller // Częstochowa 2011 ( redakcja), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików) (Częstochowski Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LiTWA”)

24. Las westchnień /Małgorzata Franc// Częstochowa 2010 (redakcja)  (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

25. Lirnica, / Ewa Stefanowska // Częstochowa 2002 (opracowanie redakcyjne),

26. Literatura prywatna i inna /Bogdan Knop// Częstochowa 2010 (redakcja)  (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

27. Martwy światy / Grzegorz Ściebior” // Częstochowa 2007 (redakcja + posłowie) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

28. Metropolis / Zbigniew  Wołczyński //  Częstochowa 1996 (redakcja), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

29. Miłośniki / Andrzej K. Torbus //  Częstochowa 2001  (redakcja i  przedsłowie), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

29. Miniatury prozatorskie /Tomasz Gładysz //  Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne + przedsłowie); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

30. My dwaj i ona jedna,[Almanach] Częstochowa 1988  (wybór, redakcja),

31. Narozrabiałem / Robert Operacz // Częstochowa 1994 (redakcja),

32. Nieczułe słówka – Fraszki i frazy  / Barbara Łągiewka //  Częstochowa 2002, (opracowanie redakcyjne), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

33. Niesakralne przechadzi z bogami / Ireneusz Korpyś //  Częstochowa 2010 (opracowanie redakcyjne ); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

34. Od cudu / Jadwiga Mizińska //  Częstochowa 2011 (opracowanie redakcyjne ); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

35. Olsztyn – Zapiski kronikarskie /Andrzej  Kubicki //, Częstochowa 2005, (opracowanie redakcyjne);

36. Opowiadania najkrótsze /Tadeusz Gierymski // , Częstochowa 2002, (opracowanie redakcyjne), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

37. O prozie i poezji / Wojciech Kajtoch // Częstochowa 2010 (opracowanie redakcyjne); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

38. Oszronione / Marzena Pieńkowska // Częstochowa 2007 (redakcja + posłowie) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

39. Oszronione / Marzena Pieńkowska // Częstochowa 2009 (redakcja + posłowie) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

40. Pajęczno przez wieki  / Jadwiga i Krzysztf Pach // Częstochowa 2002 (opracowanie redakcyjne),

41. Pean na trapezy syntezy Tomasz „Aztezenty” Barański (opracowanie redakcyjne) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

42. Pieśni i pleśni / Maksymilian F. Sieradzki // Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne),

43. Piosenki z miasteczka Sidorów / Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz // Częstochowa 1992 (posłowie i redakcja),

44. Podróże w stronę lustra / Magdalena Marciniak// Częstochowa 1992 (redakcja),

45. Podwójna miara / Altea Leszczyńska // Częstochowa 2009 (redakcja) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

46. Poetycka Częstochowa(wraz z okolicami) przełomu wieków – antologia poezji poetów urodzonych w regionie częstochowskim i tworzących w nim w latach 1975-2005 część I – II/ oprac. Władysław Piekarski. Częstochowa :  Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI,  (208 ; 225 s.) ; 20 cm.  – (Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)

47. Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami) 1945 – 2005 : antologia poezji poetów urodzonych w regionie częstochowskim i tworzących w nim w latach 1975-2001 / oprac. Władysław Piekarski. Częstochowa : Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI,  (208 ; 225 s.) ; 20 cm. – (Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)

48. Powrót delfinów / Majka Gąsiorowska // Częstochowa 1994 (redakcja),

49. Pytania albo liryczne okruszki / Wojciech  Grabałowski // Częstochowa 2002, (opracowanie redakcyjne),

50. Relacje /Bogdan Knop //   Częstochowa 2007 (redakcja)  (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

51. Rękawica koloru khaki /  Rafał Socha // Częstochowa 2009 (redakcja)  Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

52. Rozmowy o samorządzie i demokracji / Wojciech Grabałowski // Częstochowa 2002 (opracowanie redakcyjne),

53. Samorząd powiatu częstochowskiego 1998-2002 ( redakcja, opracowanie redakcyjne),

54. Są takie miejsca / Jan Łaczewski //  Częstochowa 2011 (opracowanie redakcyjne); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

55. Sidorów / Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz // Częstochowa 1994 (redakcja wspólnie z autorem),

56. Sienkiewicz o artystach, /Barbara Kubicka- Czekaj // Częstochowa 2003, (opracowanie redakcyjne);
57. Sny o zakazanym szczęściu / Teresa Czekaj //  Częstochowa 2001 (redakcja, wspólnie z dr B. Kubicką -Czekaj), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

59. Spacer aleją cienia / Wiesława Grabowska // Częstochowa 1993 (redakcja, posłowie),

60. Spadek /Bogdan Knop// Częstochowa 2008 (redakcja) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

61. S P R / Rafał Socha // Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne + przedsłowie); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

62. Sonety / Kazimierz Kowalczyk //  Częstochowa 2010 (opracowanie redakcyjne + posłowie); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

63. Syzyf w Tartarze, / Barbara Kubicka-Czekaj // Częstochowa 2003, (opracowanie redakcyjne);

64. Szkice częstochowskie 2007-2008. Zeszyt 1/ Ireneusz K. Korpyś/ Częstochowa 2009 (redakcja)  (Częstochowski Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LiTWA”)

65. Traktat o pięknie i naiwności / Ireneusz K. Korpyś/ Częstochowa 2008 (redakcja) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików),

66. Trzecie otwarcie / Jan Łączewski// Częstochowa 2007 (redakcja + posłowie) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików),

67. Urywki rzeczywistości  / Rafał Socha // Częstochowa 2009 (redakcja) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

68. W drodze do Jeruzalem / Artur Żywiołek //  Częstochowa 1998 (redakcja, wspólnie z  autorem), (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

69. Wiersze z nad Bajkału  / Ryszard Sidorkiewicz //  Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne + posłowie); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

70. Wokół ósmego tomu „Proza. proza. proza…” / Konrad Strzelewicz //  Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne),

71. Władysław Terlecki – trylogia o powstaniu styczniowym („Spisek”, „Dwie głowy ptaka” „powrót z Carskiego Sioła” Zeszyt 2/ Wojciech Kajtoch (Częstochowski Zeszyty Biobibliograficzne Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „LiTWA”),

72. Wyśnij mnie /Anna Bagriana // Częstochowa 2007 (redakcja ) (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików),

73. Ze sztambucha starego komucha /Andrzej  Kalinin// Częstochowa 2009  (opracowanie redakcyjne)

74. Z przeszłości Mstowa –  Zapiski kronikarskie /Andrzej  Kubicki //  Częstochowa 2005, (opracowanie redakcyjne+ przedsłowie];

75. Z trzech krain / Zbigniew Wołczyński //  Częstochowa 2003 (opracowanie redakcyjne + posłowie); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

76. Z trzech krain – po raz drugi  / Zbigniew Wołczyński //  Częstochowa 2010 (opracowanie redakcyjne + posłowie); (Częstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików)

Opracowania i wybrane teksty o twórczości autora:

Cisza w nas cicho trwa /Andrzej Krzysztof Torbus // w Śniadanie na kocie albo próba haiku Władysław Edward Piekarski Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2001

Osiągnięta możliwość przekroczenia /  J. Orlikowski //[w:]  Radość i dyskoteka, Kraków 1998,

Najlepszy poeta na swojej ulicy ? / Wiesław Kot  // KLM – Krakowski Magazyn Literacki 2003

Piekarskiego telefoniczne wołanie ponad światem / Maciej Naglicki // w Srebrzystopióra albo poemat telefoniczny  Władysław Edward Piekarski  Częstochowa : Oficyna GALERIA, 1996.

„Pisarze z Krupniczej” Informator biobibliograficzny. / Waldemar Kania// Wydanie trzecie uaktualnione. Wydane przez ZLP Oddział w Krakowie 2001

Poeci miasta Matki Boskiej Częstochowskiej (dotyczy „Poetycka Częstochowa” red. W.E. Piekarski Wydawnictwo Dom Książki  Częstochowa 2001- 2002) / Konrad Strzelewicz // w Proza, proza, proza… : T. 8 Kraków 2002 s. 424- 426

Postscriptum  / J. Kajtoch // [w:] Biała przejrzystość  Władysław Edward Piekarski, Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego, Częstochowa 1992

Posłowie /Andrzej Krzysztof Torbus //  [w] Skrzyżowanie Władysław Edward Piekarski  Częstochowa : Oficyna GALERIA, 1998

Przedsłowie  / J. Kajtoch // [w:] Kształt miłości, Wydawnictwo „MAK” Szczecin 1993,

Poeta, edytor, mecenas i Bóg wie kto jeszcze / Władysław Piekarski ; rozm. przepr. Zygmunt Podlaski // 24 Godziny. Dz. Częst. – 1994, nr 15, s. 29

Poezja budująca wspólnotę / Ignacy S. Fiut // Mini Galeria. – 1993 nr 3, s. 4-5

Tęsknota  do  prawdziwego świata, / Władysław M. Witek //  Galeria 1992,

Wiara w miłość / Todorski Stefan//  Własnym Głosem 1990 nr. 1 s.10

Widziane z Krakowa (dotyczy „Poetycka Częstochowa” red. W.E. Piekarski Wydawnictwo Dom Książki  Częstochowa 2001- 2002) / Konrad Strzelewicz // [ w] Proza, proza, proza… : T. 8 Kraków 2002 s. 516-517

W erotycznym uniesieniu cielesności i niecielesności / Ireneusz K. Korpyś // [w] Szkice czestochowskie 2007-2008  s.101-109

W erotycznym uniesieniu cielesności i niecielesności / Ireneusz K. Korpyś // [w] GALERIA nr.9 str.50-57

Cisza w nas cicho trwa /Andrzej Krzysztof Torbus // w Śniadanie na kocie albo próba haiku Władysław Edward Piekarski Wydawnictwo DOM KSIĄŻKI Częstochowa 2001

Osiągnięta możliwość przekroczenia /  J. Orlikowski //[w:]  Radość i dyskoteka, Kraków 1998,

Najlepszy poeta na swojej ulicy ? / Wiesław Kot  // KLM – Krakowski Magazyn Literacki 2003

Piekarskiego telefoniczne wołanie ponad światem / Maciej Naglicki // w Srebrzystopióra albo poemat telefoniczny  Władysław Edward Piekarski  Częstochowa : Oficyna GALERIA, 1996.

Kraków 2002 s. 424- 426

Postscriptum  / J. Kajtoch // [w:] Biała przejrzystość  Władysław Edward Piekarski, Częstochowska Oficyna Robotnicza – Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego, Częstochowa 1992

Posłowie /Andrzej Krzysztof Torbus //  w Skrzyżowanie Władysław Edward Piekarski  Częstochowa : Oficyna GALERIA, 1998

Przedsłowie  / J. Kajtoch // [w:] Kształt miłości, Wydawnictwo „MAK” Szczecin 1993,

Poeta, edytor, mecenas i Bóg wie kto jeszcze / Władysław Piekarski ; rozm. przepr. Zygmunt Podlaski // 24 Godziny. Dz. Częst. – 1994, nr 15, s. 29

Poezja budująca wspólnotę / Ignacy S. Fiut // Mini Galeria. – 1993 nr 3, s. 4-5

Tęsknota  do  prawdziwego świata, / Władysław M. Witek //  Galeria 1992,

Władysław Edward Piekarski  [w:] WHO IS WHO W POLSCE wydanie 12 2013 s.1639 -1640

W erotycznym uniesieniu cielesności i niecielesności / Ireneusz K. Korpyś // [w] Szkice częstochowskie 2007-2008  s.101-109

W erotycznym uniesieniu cielesności i niecielesności / Ireneusz K. Korpyś // [w] GALERIA nr.9 str.50-57

Z notesu recenzenta  – AK „ O rozmowach w pociągu do Atocha Władysława Edwarda Piekarskiego” /Aleksandra Keller // Galeria nr.17 2010

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia /rok przyznania/:

Brązowy Krzyż Zasługi 1985

Srebrne odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Częstochwskiego” 1985

Złotą Odznaką Zasłużony dla Związku Zawodowego Huty „Częstochowa” 1985

Zasłużony  Działacz Federacji Hutniczych Związków Zawodowych 1986

Złote odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Częstochwskiego” 1986

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010

Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2012

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *