Wiesław Wyszyński

Wiesław WyszyńskiUrodził się 28 maja 1953 r. (wg dokumentów parafialnych), a zapisany w dokumentach świeckich 28 czerwca 1953 r. w Łyniewie na Lubelszczyźnie . Od 1972 roku mieszka w Częstochowie. W 1983 roku w Informatorze Kulturalnym Województwa Częstochowskiego opublikowano jego arkusz poetycki pt. „Wiersze” jako wkładkę do informatora, a 1989 roku nakładem Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie opublikowano drugi arkusz poetycki pt. „Miejsce stałego pobytu”.  W stanie wojennym był kolporterem prasy podziemnej, za co został w lutym 1982 roku skazany wyrokiem sądu..W latach 1989-92 był gospodarzem Klubu Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie.Był inicjatorem szeregu poczynań literackich w tym między innymi współuczestniczył w powstaniu „Mini Galerii” (jego pióra jest pierwszy jakby manifest „Mini Galerii”). Przez okres pracy u „Stacherczaka” był inicjatorem spotkań literackich i artystycznych, gdzie powołał do życia „Klub literacki 44”(członkami miedzy innymi byli: Marcin Rumiński, Włodzimierz „Grabocha” Grabowski, Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Jacek „Mikołaj” Olszewski, Edyta Załęcka; studenckie kabarety „nie ma mocnych” i „Ja pierdzielę”,  Quasi –  Kabaret Rafała Kmity, który wystawił między innymi spektakle: „Trzy zdania o umieraniu” i „Wszyscyśmy z jednego szynela”; tam też wznowił Targowiska Poetyckie . Publikował w prasie regionalnej w tym miedzy innymi: w „Mini Galerii” i „Alejach 3” i ogólnopolskich np. „Integracje”. Ponadto jego wiersze zamieszczono w zeszycie „Poeci Częstochowy” pod redakcją Waldemara M. Gaińskiego i Tadeusza Gierymskiego oraz w „Czarno-białe rysunki”: wybór wierszy. – Częstochowa(1995).W 2005 roku ukazał się jego tomik poetycki pt. „Niebieska cyrkulacja”.

W 2008 roku Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” wydaje jego kolejny tomik poetycki pt „5/7”, który według zamysłu jest zapowiedzią dużego zbioru poezji pt. „Siedem”, który będzie realizowany w ramach stypendium Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego jest nominowany.

W styczniu 2009 r. złożył wniosek o przyjęcie do Związku Literatów Polskich w Krakowskim Oddziale i został przyjęty  do Związku.

 

Publikacje książkowe:

Miejsce stałego pobytu [arkusz poetycki] / Wiesław Wyszyński //  Stowarzyszenie Środowisk Twórczych – Częstochowa 1989 , – 14 s. Il.; 21 cm
Niebieska cyrkulacja: [wybór wierszy] Wiesław Wyszyński; il. Maciej Kędziora. – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego; Wydawnictwo „Bulion”, 2005. – 96 s.: il.; 21 cm
5/7  [wybór wioerszy] Wiesław Wyszyński. – Częstochowa : Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji LITWA, 2008. – 65 s.; 21 cm. – (seria: Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików)
Wiersze [arkusz poetycki] Wiesław Wyszyński // Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego. – 1983, nr 3, wkładka s.1 – 16

Publikacje w prasie i czasopismach:

Abstrakcja w sąsiedztwie : Stańko-Yanina-Szcześniak : [recenzja] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 54, s. 5
Aleje młodopoetyckie / Wiesław Wyszyński II Aleje 3. – 2007, nr 60, s. 40
Armada Voo Voo : [recenzja] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 44, s. 12
Arytmetyka schodzi na psy ; Nad pożółkłą fotografią Zenobii Karpińskiej ; Seife : [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Aleje 3.- 2006, nr 38-39
Bałata – Ścierański: [recenzja] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 9, s. 5
Boniek i inni: [Teatr Bum Bonifacego Dymarczyka] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 222, s. 5
Bezsenność bloku wschodniego : [wiersz]. / Wiesław Wyszyński // Życie Częstochowy. – 1998, nr 95, s. 5
Czołg : [wiersz]. / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1991, nr 56 s. 4
Dom; Przypowieść o sadzie: [wiersze]. / Wiesław Wyszyński // Nad Wartą. – 1989 nr 6, s. 6
Erotyk tragikomiczny ; Na przylot bocianów : [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Życie Częstochowy. – 1999, nr 201, dod. Sobota s. 2
Hejnał dla dzieci / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 42, s. 4
Jerkish albo sztuka wiwisekcji: prezentacja poetycka  [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Galeria / LiTWA. – 2008, nr 8, s. 9-18
Jestem muzykantem / Janusz Iwański; rozm. przepr. Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1993,nr 165, s. 12
Jutro; Wielkanoc 91; Góra; Jesień; Dżuma; Wieczór Walpurgii albo Mamis blues: [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Mini Galeria. – 1993, nr 3, s. 8
Kalinogranie : o zjawisku Kaliny Jędrusik  / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2008, nr 66, s. 18-19
Kot w worku Anioła w Kretonie : [Tadeusz Chabrowski] / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2006, nr 58, s. 36-37
Mikołaja Olszewskiego przypadek / Wiesław Wyszyński // W : Jacek „Mikołaj” Olszewski [katalog wystawy]. – Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 1996. – S. 7-8
Nagoya 2 : [fotografie Piotra Dłubaka]  / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 1996, nr 2, s. 4
Na trzy minuty przed zaśnięciem : [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Nad Wartą. – 1988, nr 6, s. 7
Nie płacz Jurgen ; Tien’anmen ; Pekin zachłysnął się świeżą krwią: [wiersze]. / Wiesław Wyszyński // Dyskurs. – 1989, nr 2
Niech sczezną politycy : Wrzesińska – Olbrychski: [recenzja] / Wiesław Wyszyński 1124 Godziny. Dziennik Częstochowski. 1994,nr 78,s. 9
Nocna Zmiana Bluesa [recenzja] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1993, nr 195, s. 12
Odmitologizowany erotyzm w Sambenito : [dotyczy poezji Ireneusza Korpysia] / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2007, nr 61 s. 40-42
O trzynastym znaku zodiaku  [wiersz] / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 1996, nr 2, s. 21
Piotr Dłubak środowiska /  Wiesław Wyszyński // Mini Galeria. – 1993, nr 1,  s. 4
Pochwała imponderabiliów : cierpienia starszego Wertera : [felieton] / Werter W. (Wiesław Wyszyński} //  Aleje 3. – 2008, nr 65, s. 48
Pochwała magii: [Stanisław Pospieszalski] / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 1996, nr 2, s. 12
Poezja znów w modzie : [klub 44] / Wiesław Wyszyński; rozm. przepr. Robert Dorosławski // Gazeta Częstochowska. – 1994,nr 21 s. 6
Poświatowska jubileuszowa / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 2007, nr 59, s. 40-41
Raut jasnobiały : [wystawa „Powiedzieć, o człowieku”] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. -1994,nr 50,s. 29
Rok „STACHERCZAKA” / WW (Wiesław Wyszyński)// Mini Galeria . – 1993, nr 1,  str. 38
Rysiek mówi: [wiersz] / Wiesław Wyszyński // Aleje 3. – 1996, nr 4, s. 18
Siedem grzechów głównych; I.SUPERBIA – W Wielki Piątek / Wiesław Wyszyński //Aleje 3 nr. 52 s.12
Siedem tajemnic [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Varia Częstochowskie. – 2006, T. .1, s. 162-165
Sirat (w kwestii tzw. tolerancji)  [wiersz]/ Wiesław Wyszyński // LITWA. – 2007, nr l, s. 47
Smutna piosenka o dziewczynie z Kielc : [wiersz]. / Wiesław Wyszyński // Pestka. – 1988, nr 2, s. 5
Sympozjum; Dom; [Chochoł] : [wiersze] / Wiesław Wyszyński // Pestka. -1988, nr 3, s. 4-5
Tabliczka anatomii [aforyzmy] /Wiesława Wyszyńskiego // Pestka. – 1988, nr 3, s. 8
Tabliczka anatomii:  [aforyzmy] / Wiesław Wyszyński // Mini Galeria. – 1993, nr 1 s.15
Ta ostatnia niedziela : Rynkowski – Błaźejczyk : [recenzja] / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 34,s. 5
W białym oknie snu : [wiersz]. / Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1992, nr 237, s. 12
Wiosenne przesilenie, czyli leżenie bykiem : cierpienia starszego Wertera : [felieton] / Werter W. (Wiesław Wyszyński} // Aleje 3. – 2008, nr 66, s. 4
[wiersze] Wiesław Wyszyński // Integracje nr.26  Warszawa 1990
Zamiast kolędy  [wiersz].  / Wiesław Wyszyński // Biuletyn / Towarzystwo Fotograficzne w Częstochowie. – 1996, nr l, s. 6
Znawca aniołów / Wojciech Prażmowski; rozm. Wiesław Wyszyński // 24 Godziny. Dziennik Częstochowski. – 1994, nr 60 s. 4

Publikacje w dziełach zbiorowych:

Adwent 94 kolaż (nie) świąteczny; Jutro: [wiersze] / Wiesław Wyszyński // W : Czarno-białe rysunki: wybór wierszy. – Częstochowa, 1995. – 76-79
Modlitwa : [wiersz]. / Wiesław Wyszyński // W : Dotyk Jesieni: I Biennale Poezji. – Janów, 2006
Na trzy minuty przed zaśnięciem : [wiersze]. / Wiesław Wyszyński // W : Polska Poetów : almanach adresowy. – Tarnów, 1993
Ręce matki; Sympozjum : [wiersze] / Wiesław Wyszyński // W : Almanach Poezji Młodych 82. – Częstochowa, 1.982. – S.
26-27
Seife : [wiersz]. / Wiesław Wyszyński // W : Człowiek i Prawda : II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sądecczyzny”. -Kraków, 2006. – S. 74
Światło i człowiek : [Piotr Dłubak] / Wiesław Wyszyński // Almanach Częstochowy. – 1993, s. 125-126
[wiersze] // W: Poeci Częstochowy: zeszyt poetycki środowiska częstochowskiego / red. Waldemar M. Gaiński i Tadeusz Gierymski // Częstochowa 1989
[wiersze] // W: Poetycka Częstochowa (wraz z okolicami) 1945-2005 Cz.4 / red. Władysław Edward Piekarski. – Częstochowa 2006 (w druku)

Opracowania i wybrane teksty o twórczości autora:

Cyrkulacja prawdziwie niebieska / Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz // [w] Niebieska cyrkulacja: [wybór wierszy] / Wiesław Wyszyński; il. Maciej Kędziora. – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego; Wydawnictwo „Bulion”, 2005
Cyrkulacja prawdziwie niebieska / Ryszard Sidorkiewicz // Varia Częstochowskie. – 2006, T. l, s. 304
Dusza środowiska / tdc // Dziennik Częstochowski. – 1997, nr 42, s. 2
Kilku sukcesów poety / Janusz Pawlikowski // Życie Częstochowskie – 3-5 .11.2006  nr.214
Mam 40 i 4 lata… / Wojciech Kowalski // Życie Częstochowy. – 1997, nr 282, s. 4
Miłość jest najważniejsza [rozmowa z poetą Wiesławem Wyszyńskim] / Marian Panek // Aleje 3 nr. 52 s.11-15
Niebieska cyrkulacja czy niebiańska kalkulacja / Krzysztof [S. Wroński // [w] Niebieska cyrkulacja: [wybór wierszy] / Wiesław Wyszyński; il. Maciej Kędziora. – Częstochowa: Biblioteka Publiczna im. dra Władysława Biegańskiego; Wydawnictwo „Bulion”, 2005
Niebieska cyrkulacja czy niebiańska kalkulacja / Krzysztof Seweryn Wroński // Varia Częstochowskie. – 2006, T. l, s. 303
Niebieski dotyk tragizmu / Arkadiusz Frania // Akant. – 2006, nr 2, s. 41
Poeta bez cudzysłowu/nie sygnowany// Nad Wartą  – 1989, Nr 6, s. 6
Po prostu będę żył / Maria Biesiada // 7 Dni. – 2005, Nr 22, s. 3
Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicą) / Władysław Edward Piekarski, Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa : „Wikstan”, 2006. – S. 415-416
Ta ziemia – miejsce stałego pobytu Wiesława Wyszyńskiego / Waldemar Gaiński // W : Miejsce stałego pobytu / Wiesław Wyszyński. – Częstochowa, 1989
Tom wioerszy cenionego poety /Tadeusz Piersiak // GW w Częstochowie 14.07.2005 r.
Tragiczne cyrkulowanie : rzecz o poezji Wiesława Wyszyńskiego / Ireneusz Korpyś // Galeria /LITWA. – 2008, nr 9, s. •57- 63
Zaruka i „miejsce stałego niebytu”, [recenzja tomiku wierszy Wiesława Wyszyńskiego Miejsce stałego pobytu, Częstochowa 1989], / Arkadiusz Frania// Akant 2005, nr 3;
Zaruka i „miejsce stałego niebytu” ; Niebieski dotyk tragizmu / Arkadiusz Frania // Varia Częstochowskie. – 2006, T. l, s.300-302
Zdążyć przed Panem Bogiem : co się wydaje // Gazeta Wyborcza Częstochowa. – 2005 nr 117, s. 2
5/7 Wieśka Wyszyńskiego i spotkanie w Art Restaurant Stacherczak / Władysław Edward Piekarski // Galeria /LITWA. -2008,nr 10,s. 11
*** (Wiesia Wyszyńskiego wolę czytać,) Marek Maculewicz //Varia Częstochowskie. – 2006, T. l, s.304.

2 myśli w temacie “Wiesław Wyszyński

    1. Wiesiek

      Krzysiu, dopiero dzisiaj dotarły do mnie Twoje pozdrowienia. Koń by się uśmiał, bowiem pocztą konną i konikiem morskim prędzej by do mnie dotarły. Pozdrawiam z Częstochowy.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *