Tadeusz Chabrowski

Tadeusz ChabrowskiTadeusz Chabrowski urodził się 11 listopada 1934 roku w Złotym Potoku koło Częstochowy. Studiował filozoficzno-teologiczne w Instytucie św. Pawła w Krakowie, które ukończył w 1960 r. Kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie w Dublinie (Historia Europy – 1965/66),Fordham Uniwersity w Nowym Jorku (studia socjologiczne) i na Tempie University w Filadelfii (studia doktoranckie z filozofii i myśli współczesnej (1968-1975). Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej mógł powrócić na rok do kraju (1972), gdzie na Uniwersytecie Warszawskim zbierał materiały do swoich prac naukowych. Po latach odbył studia optyczne i zdobył zawód optyka. W 1961 r. wyjechał do USA, oddelegowany do amerykańskiej prowincji paulinów w Doylestown. W tym czasie wydawał polsko-amerykański miesięcznik „Jasna Góra” gdzie był redaktorem. Przez lata należał do Centrum Polsko-Słowiańskiego w Nowym Jorku, oraz organizacji „Polish-American Media”, firmującej własny program telewizyjny jak również polsko-amerykański dwutygodnik „Głos The Voice”. W obu tych organizacjach przez długi czas pełnił funkcję prezesa. W Nowym Jorku jest znany jako animator życia kulturalnego społeczności polskiej (był min. założycielem Polish American Artist Socjety).

Debiutował w 1960 roku w „Tygodniku Powszechnym”. Nakładem londyńskiej „Oficyny Poetów i Malarzy„ ukazały się dwa zbiory jego wierszy: „Madonny” (1963, drugie wydanie 1964) i „Lato w Pensylwanii” (1965). W 1973 r. doszło do pierwszego krajowego wydania poezji Tadeusza Chabrowskiego pt. „Drzewo mnie obeszło” w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, a w 1975 r. Wydawnictwo Literackie w Krakowie opublikowało jego „ Wiersze”. Następny tomik „Drewniany rower” ukazał się w bibliofilskim wydawnictwie Polander Press w Nowym Jorku w 1988 r. W 1993 ukazało się jego drugie wydanie, (rozszerzone i poprawione) pt. „Nowy drewniany rower” wydane przez Norbertinum. Tomik „Panny z wosku” wydane przez lubelskie wydawnictwo Norbertinum w 1992 doczekały się kilku wydań (1994 drugie wydanie, 1998 trzecie wydanie i czwarte wydanie w języku angielskim pt. „Waxen Maiden” w tłumaczeniu John’a Thomasas’a . W 1994 r. pojawił się tomik „Miasto nieba i ziemi” nakładem OPK Gaude Mater w Częstochowie. W 1966 rok ukazał się tom „Zakwitnę wieczorem” wydany przez WOM w Częstochowie. W 1997 roku wydawnictwo KUL w Lublinie publikuje „Gałąź czasu” tom wierszy w języku polskim i języku angielskim w tłumaczeniu Johna Thomas’a i oprawie graficznej Janusza Kapusty. „Zielnik Sokratesa” dwunasty tom wierszy Tadeusz Chabrowskiego, ukazał się nakładem Wydawanictwa Akademi Rolniczej w Lublinie(2005). Rok 2006 przyniósł tomik wierszy „Muzy z mojej ulicy” wydany w Norbertinum w Lublinie. Jest współautorem antologii kapłańskiej pt „Słowa na pustyni” do której wstęp napisał Karol Wojtyła. Większość pierwodruków Tadeusza Chabrowskiego od roku 1997 było drukowane w języku polskim lub w języku angielskim w dwutygodniku „Głos” a od 2000 roku w „Głos The Voice”. Praktycznie w okresie ostatnich latach co roku ukazuje się kolejne tomiki poezji Tadeusza Chabrowskiego

Poeta otrzymał nagrody: im. Z. Polkowskiej-Szkaradzińskiej w 1964 roku w Londynie, a dwukrotnie prestiżową Nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Szwajcarii w 1965-66 roku – w 1965 roku za tom „Lato w Pensylwanii” i 1971 r za współautorstwo antologii „Słowa na pustyni”.

Jest laureatem nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy (1990), amerykańskiej nagrody World of Poetry Press (1990)”, nagrody Prezydenta Brooklynu w dziedzinie literatury i poezji (1999), oraz nagrody Miasta Nowy Jork w dziedzinie kultury i wartości społecznych za rok 2000.

Utwory jego były publikowane m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, w „Kulturze” paryskiej, w londyńskich „Wiadomościach”, „Więzi”, „Odrze”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Twórczości”, „Nowym Wyrazie”, „Przeglądzie Powszechnym”, w londyńskiej „Oficynie Poetów i Malarzy”, w nowojorskim „Przeglądzie Polskim”. Kwartalnik „Akcent” (1/1992) zamieścił obszerny wybór jego wierszy. Od 2007 roku publikuje systematycznie w „częstochowskim magazynie literackim GALERIA”, gdzie pojawiają się jego wiersze, fragmenty prozy (np. fragmenty „Skrawki białego habitu” – książki prozatorskiej, która ukaże się w III kwartale 2010 roku).

Tłumaczenia na język angielski wierszy Chabrowskiego ukazały się w „The Polish Review”,”New Horizon”, „Greenpoint Gazette” i w „The Leader” w Dublinie. Niemieckie przekłady znalazły się w antologii przygotowywanej przez Karla Dedeciusa i wydanej przez wydawnictwo Suhrkamp z Frankfurtu w 1992 r., a wegierskie w Magyar Napló és a FOKUSZ. W przygotowaniu jego wiersze w polsko-niemieckiej i polsko-angielskiej antologii poetów i prozaików współczesnych subregionu częstochowskiego.

Członek: Centrum Polsko-Słowiańskiego w Nowym Jorku (od 1973 r., w tym prezes w latach 1998-1999), Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (od 1983 r.), Polish American Media Incorporation (od 1994 r., w tym prezes od 1996), Polskiego Instytutu Naukowego w USA (od 1994 r.), Pulaski Association of Business and Profesional Men (od 1995 r., w tym wiceprezes w latach 1997-1999), Kongresu Polonii Amerykańskiej (od 1996 r.), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1990 r.) i Polskiego PEN-Clubu (od 2000 r.) oraz Komitetu Parady Gen. Pułaskiego w Nowym Jorku (od 2000 r., w tym wiceprezes od 2001 r.).

Utrzymuje stałe więzi z subregionem częstochowskim, szczególnie w okresie ostatnich pięciu lat, kiedy jego pobyty w kraju praktycznie zaczynają się i kończą w Częstochowie. Uczestniczył we wszystkich edycjach Światowego Kongresu Częstochowian.

Członek Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą w Częstochowie.

Szczegółowy i najbardziej aktualny zapis jego twórczości jest w „Słowniku biobibliograficznym twórców literatury związanych z ziemią częstochowską (wraz z okolicą), którego autorami są Władysław Edward Piekarski, Zbigniew Stańczyk. – Częstochowa: „Wikstan”, 2006. – s. 61-65 oraz w przygotowywanym na rok 2011 drugim (uzupełnionym) wydaniem „Słownika …).

Bibliografia Tadeusza Chabrowskiego odnotowana w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Publikacje książkowe:

Drewniany rower / Tadeusz Chabrowski. – Nowy Jork; Polander Press 1988 51s + 8s akfaworty; 31 cm [druk bibliofilski]

Drzewo mnie obeszło / Tadeusz Chabrowski. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. – 63, [1] s.; 17 cm

Gałąź czasu :[wiersze] / Tadeusz Chabrowski ; posłowie Monika Krutel ; tłum. John Thomas. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1996. – 127 s.: 1 portr., il.; 20 cm

Rec. Lidia Dziedzic // Akcent. – 1997, nr 4, s. 128-131

Rec. Wojciech Zalewski // Przegląd Powszechny. – 1998, nr 6, s. 365-368

Kościół pod słońcem / Tadeusz Chabrowski ; il. Rafał Olbiński. Lublin : „Norbertinum”, 1998 68 s., [6] k. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.

Lato w Pennsylwanii [wiersze] / Wacław T. Chabrowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1965 – 63 s,1 il.,; 20 cm

Madonny : [wiersze] / Wacław Chabrowski. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1964. – 47 s.; 17 cm

Madonny : [poezje] / Wacław T. Chabrowski. – [Wyd. 2]. Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1965 44, [2] s., [4] k. tabl. ; 20 cm.

Miasto Nieba i Ziemi : [wiersze] / Tadeusz Chabrowski. – Częstochowa : Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER, 1994. – 51 s.; 21 cm

Rec. Bogusław Wróblewski // Akcent. – 1997, nr 2, s. 162-164

Mnisi czyli nierymowane strofy o cnotach / Tadeusz Chabrowski. – Lublin; Norbertinum, Lublin 2008, s.96

Muzy z mojej ulicy / Tadeusz Chabrowski. – Norbertinum Lublin 2006 [brak danych nt opisu fizycznego]

Nowy drewniany rower / Tadeusz Chabrowski ; rys. Zofia Kopel-Szulc. – Lublin: „Norbertinum”, 1993. – 57 s.: rys.; 20 cm

Panny z wosku : [wiersze] / Tadeusz Chabrowski. – „Norbertinum” Lublin 1992. – 55 s.: rys.; 23 cm

Panny z wosku : [wiersze] / Tadeusz Chabrowski ; rys. Zofia Kopel-Szulc. [Wyd. 2].Lublin : „Norbertinum”, 1994 55, [1] s. : il. ; 22 cm. Seria Biblioteka „Akcentu” ; t. 2 (3-ie 1998 i 4-te w j. angielskim)

Poezje wybrane /Tadeusz Chabrowski. – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 212+2

Rec. Ireneusz K. Korpyś // częstochowski magazyn literacki GALERIA nr.15 s.204 – 208

Waxen Maiden / Tadeusz Chabrowski ; il. Zofia Kopel-Szulc ; translated John Thomas. – Lublin : „Norbertinum”, 1998. – 55 s.: il.; 20 cm Tytuł oryginału „Panny z wosku”

Wiersze / Tadeusz Chabrowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. – 35, [4] s.; 17 cm

Zakwitnę wieczorem [wiersze] / Tadeusz Chabrowski ; il. Rafał Olbiński. – Częstochowa : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996. – 43 s., [6] k.il.kolr.; 17 cm

Rec. Marta Bachurska // Akcent. – 1997, nr 2, s. 150-152

Zielnik Sokratesa [wiersze] / Tadeusz Chabrowski. – Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2005. – 76 s.; 21 cm

Podstawa ustawa z dnia 16.10.1992 r o orderach i odznaczeniach Art.12 za szczególne zasługi w działalności publicznej oraz wybitną twórczość literacką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *