Lech (Leszek) Grochulski

Urodził się 26. 01. 1948 roku w Kamieńcu Wrocławskim jako syn Czesława i Anny.  W latach 1948 – 1959 mieszkał w Kamieńcu Wrocławskim, a od 1959 roku w Częstochowie, gdzie ukończył szkołę podstawową. W latach 1963 – 1966 uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej. Od 1966 r. do 1969 r. uczył się w szkole średniej w zawodzie technik eksploracji i napraw pojazdów gąsienicowych. W dniu 20. 09. 1969 r. zawarł związek małżeński z Mirosławą Ewą z domu Mielczarek. Żona zmarła 06. 11. 2008 r. Posiada dwóch synów: Radosława (ur. 1971 r.) – lekarza chirurga (Węgry) i Piotra (ur. 1977 r.) – prawnika asesora.

W latach 1969 – 1987 był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego. Służbę zawodową w Wojsku Polskim zakończył w 1987 roku jako oficer w stopniu kapitana. W latach 1987 – 1989 pracował w  Zakładach  Drwalskich Stradom jako Kierownik Obrony Cywilnej. W latach 1989 – 1990 w Fabryce Pomocy Naukowych w Częstochowie jako Kierownik ds Obronnych i OC. W latach 1991 – 1996 był Kierownikiem Administracji w  Firmie AEB Częstochowa. W tym samym czasie pracował na Giełdzie Samochodowej. Od 1992 roku do dzisiaj jest właścicielem firmy archiwistycznej „Pergol”. Do jego osiągnięć zawodowych należą projekty racjonalizatorskie w zakresie techniki.

Od roku 1966 do 1985 był kolejno członkiem KMW Stargard Szczeciński, przewodniczącym KMW  Koła – Poznań, zastępcą przewodniczącego KMW ZP Krosno Odrzańskie, zastępcą przewodniczącego SZMW  ZP Częstochowa, członkiem SZMW – ZSMP Plenum Miasta Częstochowa, zastępcą przewodniczącego ZSMP  ZP Częstochowa, lektorem ZSMP ZP Gliwice, lektorem ZSMP ZP  i zastępcą przewodniczącego ZSMP ZP  Bytom, Czestochowa.

W latach 1967- 1989 był członkiem PZPR i LO Kraju, przewodniczącym PZ Filatelistów oraz Rady Klubu PZ Esperantystów.

Posiada liczne nagrody i wyróżnenia w tym: Złotą Odznakę KMW (1971 r., 1973 r., 1974 r.),  srebrny i brązowy medal Młodzieży dla Postępu (1974 r.), złoty medal Młodzieży dla Postępu (1979 r.), brązową odznakę  ZSMP (1980 r.), tytuły: Zasłużony dla Wojskowej Organizacji ZSMP – Katowice, Częstochowa, Zasłużony dla Ruchu Młodzieżowego ZSMP Gliwice (1979 r.), brazowy medal  im. Janka Krasickiego (1980 r.), brazowy (1974 r.) i srebrny (1979 r.) medal Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, brązową odznakę Polskiego Związku Filatelistów oraz wyróżnienia poetyckie w III i IV ogólnopolskim konkursie poetyckim w Wieluniu w 2011 i 2012 roku.

Debiutował w miesięcznikach: „Fakty – Wydarzenia” ( 1981 – 1986), „Żołnierz ludu” (1979 – 1980), „Nike” (1987 r.),  Częstochowskim Biuletynie Hospicyjnym „Palium” (2009 r.) oraz w Częstochowskim Magazynie Literackim „Galeria” (2011 – 2013).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *