Jan Łączewski

Jan ŁączewskiUrodził się 25 lipca 1934 r. w Poznaniu. Po ukończeniu liceum w Śremie podjął studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach osiadł w Częstochowie, gdzie podjął pracę nauczyciela historii w szkołach średnich. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Dużo publikował jako historyk – w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym, „Nad Wartą” , „Rocznikach Historycznych”, „Katoliku”, „Studiach Śląskich”, „Śląsku”.

Jako poeta debiutował już w 1947 roku w „Płomyku”. Na początku lat 60-tych zaczął publikować swe wiersze w miesięczniku „Nad Wartą”. W okresie tym związał się z Grupą Poetycką „Pryzmaty”, później z Grupą „Profile”. Grupa odnotowane w Encyklopedii PWN.

Jest autorem tomów poetyckich „Dedykacje” (1996); Nowy fin de siecle”(1998); „Trzecie otwarcie” (2007); „49 wierszy” (2009); książki wspomnieniowej „Nieciekawa historia nieciekawego życia”.

Opublikował znaczące prace historyczne pt „Michał Grażyński (1890-1965) Sylwetka polityka”[(książka o Grażyńskim miała promocję w Katowicach w Muzeum Śląskim oraz kilka pozytywnych recenzji m.in. w „Gościu Niedzielnym”, „Dzienniku Zachodnim” w „Niepodległość i Pamięć” (Warszawa) ], „Teksty źródłowe z dziejów Częstochowy i regionu w okresie 1918-1939” przygotowane i wydane na życzenie i na koszt ówczesnego Inspektoratu Oświaty i otrzymała je każda szkoła podstawowa i średnia w Częstochowie i powiecie.

Wspólnie z Tadeuszem B. Hadasem opracował „Korespondencja Józefa Kraszewskiego z Filipem Lobensteinem w latach 1877 – 1882″. Jest uznawany za jednego z autorytetów z zakresu historii powstań śląskich w Częstochowie. Obecnie jest jednym z autorów przygotowywanej Encyklopedii Częstochowy. „Nieciekawa historia nieciekawego życia” i tomiki wierszy przekazywał dla polskich szkół i bibliotek za wschodnią granicą RP.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego „częstochowskiego magazynu literackiego „GALERIA”, gdzie publikuje serię artykułów z historii. Jest członkiem założyciele Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą w Częstochowie. Od listopada 2009 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich.

W 120 rocznicę urodzin Michała Grażyńskiego w Wiśle odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona osobie byłego wojewody Śląskiego, w której na zaproszenie organizatorów był głównym referentem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *