Bogdan Knop

Bogdan KnopUrodził się 02. 11. 1957 w Częstochowie. Z wykształcenia jest matematykiem, ukończył studia podyplomowe z informatyki, poza tym jest biegłym z listy Ministra Środowiska. Wykonuje zawód zarządcy (menedżera) w spółce (jest prezesem zarządu spółki). Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie – matura 1976, matematykę w WSP w Częstochowie (obecnie AJD) w roku 1980 – tytuł magistra, praca magisterska „Twierdzenie Lefschetza o punkcie stałym”, praca została wysoko oceniona i na tej podstawie aspirował do asystentury na uczelni, z różnych względów nie otrzymał jej. Rozpoczął pracę w szkolnictwie. W latach 1980-1987 pracował w szkołach w Mysłowicach i Częstochowie jako nauczyciel matematyki. W latach 1987-1990 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie na stanowisku Inspektora i starszego inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska. W latach 1990-2002 pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach związanych ze spółką ATMOTERM z Opola. Od stycznia 2002 jest prezesem zarządu i współwłaścicielem spółki z o.o. ATMOTERM-EKOURBIS. Jest żonaty – żona Jadwiga jest dr matematyki. Ma syna Andrzeja – informatyka, synową Elżbietę – specjalistkę ochrony środowiska i wnuczkę Patrycję – przedszkolaka, jak na razie. Przez wiele lat był związany ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym. Kilka lat był prezesem koła STO w Częstochowie, następnie sekretarzem Generalnym Zarządu STO w Warszawie i wreszcie przewodniczącym Głównej Komicji Rewizyjnej STO. W latach 90-tych był członkiem Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Częstochowy (jako członek spoza Rady). Kariery politycznej nie robił, do lat 90-tych był bezpartyjny, krótko związał się (na początku lat 90) z Chrześcijańską Demokracją RP (już nie istnieje), a potem w połowie lat dziewięćdziesiątych na kilka lat z Unią Wolności w charakterze zwykłego członka. Od kilku lat bezpartyjnym. Pisywał felietony w piśmie Edukacja i Dialog (lata 90-te). Debiut książkowy to zbiór opowiadań „Trzy podróże, cztery sny i jeden dzień” 2006, Media Art Sp z o.o. Brzeg. W kwartalniku LUBLIN 2006 ukazała się jego recenzja pt. „Samotność w długim marszu” tomu poezji Wojciecha Pestki. Nie publikował w edycjach zbiorowych i nie ma tekstów o jego twórczości. Pisze powieść. Pisze też opowiadania do tomu „Literatura prywatna”. Wykupił domenę o tymże tytule i ma zamiar upowszechniać literaturę prywatną, jeśli mu się uda. Uważa, że będzie to jego największe osiągnięcie. Oprócz literatury i szeroko pojętej kultury, interesuje go nauka (szczególnie fizyka) i filozofia. Poza tym jest wielbicielem Gombrowicza i Lema. Czyta „Zbrodnię i karę” w oryginale. Lubi piwo (w rozsądnych ilościach) i sport – tu wyróżniam siatkówkę (w którą gra do dziś) i rugby (które tylko z uwielbieniem ogląda). Od 2007 roku zaangażował się w działalność Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą w Częstochowie, jest stałym współpracownikiem „częstochowskiego magazynu literackiego „GALERIA”, gdzie systematycznie drukuje swoje opowiadania, felietony oraz recenzje nt prozy. Wydał w tym czasie trzy książki prozatorskie „ Relacji” (2007) i „Inheritance (Spadek)” w wersji dwujęzycznej (angielskiej i polskiej) oraz zbiór opowiadań „Literatura prywatna i inna” (wrzesień 2010). Jest uczestnikiem Ruchu Normalne Państwo. Od marca 2014 roku pełni funkcję prezesa Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą w Częstochowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *