Archiwum kategorii: okolicznościowe

10 lat częstochowskiego magazynu literackiego „GALERIA”

W dniu 10 maja 2007 roku Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” rozpoczęło wydawanie własnego periodyku literackiego, noszącego początkowo nazwę „częstochowski magazyn literacki Li-TWA”, od numeru 3 w 2007 zmieniono nazwę na „częstochowski magazyn literacki GALERIA”, nawiązując tym samym do czasopisma wydawanego przez Władysława Edwarda Piekarskiego na początku lat dziewięćdziesiątych. „Galeria” ukazywała się nieregularnie, w latach 2013-2015 już jako kwartalnik. W pierwszym zespole redakcyjnym znalazły się następujące osoby: Małgorzata Franc, Wojciech Grabałowski, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Władysław Edward Piekarski, Rafał Socha, Wiesław Wyszyński, Zbigniew Stańczyk, Zbigniew Wołczyński; w 2008 do zespołu redakcyjnego dołączył Wiesław Wyszyński. Funkcja redaktora naczelnego pojawiła się w stopce redakcyjnej w 2009 roku, pełnili ją Małgorzata Nowakowska-Karczewska i Zbigniew Wołczyński. W 2013 roku wraz ze zmianą szaty graficznej pojawił się zespół redagujący pismo w składzie: Barbara Strzelbicka, Agnieszka Złota, Olga Wiewióra, Władysław Edward Piekarski, Jan Łączewski, Rafał Socha, Ireneusz Korpyś. Ostatecznie redakcja pisma składa się z następujących osób: Olga Wiewióra – redaktor naczelny, Barbara Strzelbicka – sekretarz redakcji, Rafał Socha – zastępca redaktora naczelnego i członkowie Agnieszka Złota, Władysław E. Piekarski, Jan Łączewski, Ireneusz K. Korpyś; od numeru 29 (2015) funkcję redaktora naczelnego pełni Olga Wiewióra. Stałymi współpracownikami „Galerii”, oprócz członków redakcji, są: Andrzej Kalinin, Tadeusz Chabrowski, Jacek Gierasiński, Piotr Głowacki, Elżbieta Gola, Alicja Nowak, Kazimierz Kowalczyk, Wojciech Kajtoch, Ida Jadwiga Łubińska, Marian Panek, Michał Wilk; z pismem współpracowała także zmarła w 2015 roku poetka Olga Bąkowska.

„Galeria” spełnia funkcję trybuny dla lokalnych twórców, posiada także obszerny dział publicystyki kulturalnej i literackiej. Drukowane są liczne recenzje literackie dokumentujące życie literackie w Częstochowie i w kraju. Rola tego periodyku szczególnie wzrosła od momentu, kiedy przestały wychodzić „Aleje 3”. Twórcy skupieni wokół „Galerii” to obecnie jedno z najaktywniejszych środowisk literackich Częstochowy. Prowadzą między innymi prężną działalność wydawniczą jako Wydawnictwo Literackie „Li-TWA” w ramach którego wydano np. dzieła zebrane Andrzeja Kalinina.

10 lat.

10 lat temu

Przypomnę: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” zostało utworzone w dniu 10 marca 2007 roku z inicjatywy grupy twórców: Małgorzata Franc, Tomasz Gładysz, Wojciech Grabałowski, Ireneusz Korpyś, Andrzej Kalinin, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Konrad Ludwicki, Jan Łączewski, Grażyna Mucha, Marian Panek, Władysław E. Piekarski, Rafał Socha, Zbigniew Stańczyk, śp Zbigniew Wołczyński, Wiesław Wyszyński.

Wraz z powstaniem Towarzystwa – Towarzystwo stało się właścicielem praw do serii wydawniczej „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików”, „Biblioteczki Jednego Arkusza”, a także tytułu czasopisma „GALERIA”.

Jutro mija 10 lat od tamtej chwili…

Honorowy Prezes Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”

Władysław E. Piekarski