Archiwum autora: wep

10 lat częstochowskiego magazynu literackiego „GALERIA”

W dniu 10 maja 2007 roku Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” rozpoczęło wydawanie własnego periodyku literackiego, noszącego początkowo nazwę „częstochowski magazyn literacki Li-TWA”, od numeru 3 w 2007 zmieniono nazwę na „częstochowski magazyn literacki GALERIA”, nawiązując tym samym do czasopisma wydawanego przez Władysława Edwarda Piekarskiego na początku lat dziewięćdziesiątych. „Galeria” ukazywała się nieregularnie, w latach 2013-2015 już jako kwartalnik. W pierwszym zespole redakcyjnym znalazły się następujące osoby: Małgorzata Franc, Wojciech Grabałowski, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Władysław Edward Piekarski, Rafał Socha, Wiesław Wyszyński, Zbigniew Stańczyk, Zbigniew Wołczyński; w 2008 do zespołu redakcyjnego dołączył Wiesław Wyszyński. Funkcja redaktora naczelnego pojawiła się w stopce redakcyjnej w 2009 roku, pełnili ją Małgorzata Nowakowska-Karczewska i Zbigniew Wołczyński. W 2013 roku wraz ze zmianą szaty graficznej pojawił się zespół redagujący pismo w składzie: Barbara Strzelbicka, Agnieszka Złota, Olga Wiewióra, Władysław Edward Piekarski, Jan Łączewski, Rafał Socha, Ireneusz Korpyś. Ostatecznie redakcja pisma składa się z następujących osób: Olga Wiewióra – redaktor naczelny, Barbara Strzelbicka – sekretarz redakcji, Rafał Socha – zastępca redaktora naczelnego i członkowie Agnieszka Złota, Władysław E. Piekarski, Jan Łączewski, Ireneusz K. Korpyś; od numeru 29 (2015) funkcję redaktora naczelnego pełni Olga Wiewióra. Stałymi współpracownikami „Galerii”, oprócz członków redakcji, są: Andrzej Kalinin, Tadeusz Chabrowski, Jacek Gierasiński, Piotr Głowacki, Elżbieta Gola, Alicja Nowak, Kazimierz Kowalczyk, Wojciech Kajtoch, Ida Jadwiga Łubińska, Marian Panek, Michał Wilk; z pismem współpracowała także zmarła w 2015 roku poetka Olga Bąkowska.

„Galeria” spełnia funkcję trybuny dla lokalnych twórców, posiada także obszerny dział publicystyki kulturalnej i literackiej. Drukowane są liczne recenzje literackie dokumentujące życie literackie w Częstochowie i w kraju. Rola tego periodyku szczególnie wzrosła od momentu, kiedy przestały wychodzić „Aleje 3”. Twórcy skupieni wokół „Galerii” to obecnie jedno z najaktywniejszych środowisk literackich Częstochowy. Prowadzą między innymi prężną działalność wydawniczą jako Wydawnictwo Literackie „Li-TWA” w ramach którego wydano np. dzieła zebrane Andrzeja Kalinina.

10 lat.

10 lat temu

Przypomnę: Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” zostało utworzone w dniu 10 marca 2007 roku z inicjatywy grupy twórców: Małgorzata Franc, Tomasz Gładysz, Wojciech Grabałowski, Ireneusz Korpyś, Andrzej Kalinin, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Konrad Ludwicki, Jan Łączewski, Grażyna Mucha, Marian Panek, Władysław E. Piekarski, Rafał Socha, Zbigniew Stańczyk, śp Zbigniew Wołczyński, Wiesław Wyszyński.

Wraz z powstaniem Towarzystwa – Towarzystwo stało się właścicielem praw do serii wydawniczej „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików”, „Biblioteczki Jednego Arkusza”, a także tytułu czasopisma „GALERIA”.

Jutro mija 10 lat od tamtej chwili…

Honorowy Prezes Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”

Władysław E. Piekarski

Zmarł Tadeusz Chabrowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dziś rano w szpitalu na Manhattanie po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł poeta emigracyjny Tadeusz Chabrowski, ukochany Ojciec i Dziadek,

pogrążeni w bólu Rodzina i Przyjaciele

Spotkanie z Tadeuszem Chabrowskim

Szanowni!
Tadeusz ChabrowskiDostałem e-maila od Tadeusza Chabrowskiego z prośbą o przekazanie znajomym i przyjaciołom. Co niniejszym czynię… Z informacji od Tadeusza Piersiaka dowiedziałem się, że spotkanie ma się odbyć o 18.00 (proszę sprawdzić na stronie Gaude Mater).
Treść e-maila w załączeniu:
Drogi Władku, wybieram się do Polski, spotkanie w Gaude Mater jest planowane na 16 września. Proszę zgarnij trochę ludzi, bo na umieszczenie tego spotkania w miejskim kalendarzu było za późno.

Władysław E. Piekarski
Honorowy Prezes
Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”

List otwarty

LIST OTWARTY DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW  LITERACKIEGO TOWARZYSTWA WZAJEMNEJ ADORACJI „Li-TWA”

Na 11 lutego br. obecny zarząd planuje walne zebranie zarówno Li-TWY jaki i Galerii Literackiej. W przypadku Li-TWY zatwierdzi sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz podejmie uchwałę o jej likwidacji (ukazała się informacja, że jednak żywot Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA przedłużony będzie o dwa tygodnie).

Przypomnę Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” zostało utworzone w dniu 10 marca 2007 roku z inicjatywy grupy twórców: Małgorzata Franc, Tomasz Gładysz, Wojciech Grabałowski, Ireneusz Korpyś, Andrzej Kalinin, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Konrad Ludwicki, Jan Łączewski, Grażyna Mucha, Marian Panek, Władysław E. Piekarski, Rafał Socha, Zbigniew Stańczyk, śp Zbigniew Wołczyński, Wiesław Wyszyński.

Wraz z powstaniem Towarzystwa – Towarzystwo stało się właścicielem praw do serii wydawniczej „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików”, „Biblioteczki Jednego Arkusza”, a także tytułu czasopisma „GALERIA”.

Prawa te przekazał jako „wiano” pomysłodawca i redaktor – Władysław E. Piekarski. (Zapisy na ten temat istniały w pierwszym i drugim statucie Towarzystwa).

W maju 2007 roku ukazał się pierwszy numer „częstochowskiego magazynu literackiego”, którego początkowo tytuł brzmiał „Li-TWA”, a dopiero później ustalono jego tytuł na „GALERIA”(udostępnione przez Władysława E. Piekarskiego jako kontynuację „GALERII” i ”MiniGALERII”), który stał się „organem” towarzystwa. I od tej pory nosił tytuł „Częstochowski magazyn literacki Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji  Li-TWA „GALERIA’’; kierowali nim Władysław E. Piekarski, Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Zbigniew Wołczyński.

Magazyn ukazywał się cyklu kwartalnym.  Czasopismo było zarejestrowane w rejestrze sądowym w brzmieniu jako „Częstochowski magazyn literacki Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „ GALERIA”.

Towarzystwo było organizacją o charakterze stowarzyszenia kierowana przez Zarząd i Prezesa, skupiająca twórców i kandydatów na twórców profesjonalnych w literaturze i takie uprawnienia uzyskali Wiesław Wyszyński, Rafał Socha, Jan Łączewski, Konrad Ludwicki.

Za główny cel Towarzystwo uznało wspieranie twórców literatury na zasadach samopomocy oraz reprezentowania ich problemów, wniosków i postulatów w stosunku do administracji państwowej i samorządowej. Siedzibą była Częstochowa, a obszarem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Członkami Towarzystwa mogli być twórcy spełniający kryteria przynależności do związków twórczych, oraz jako członkowie nadzwyczajni, twórcy ubiegający się o spełnienia wymogów przynależności do związków twórczych. Przewidywał też członkostwo honorowe.

Było otwarte na współdziałanie członków i kandydatów ZLP i SPP oraz tych, którzy spełniają kryteria przynależności do związków twórczych, ale z różnych przyczyn do nich nie należą (szczególnie do tzw. założeń programowych i ideowych, które od ponad dwudziestu lat są podstawą sporów między tymi związkami twórczymi). Według założycieli jest to tzw. „trzecia droga„ dla wyłonienia reprezentacji twórczej w literaturze, która reprezentowałoby i artykułowałaby potrzeby twórców literatury w stosunku do władz administracyjnych i samorządowych, tak skali kraju, regionu, miasta, itp.

W subregionie częstochowskim nie ma organizacji tego typu działającej w literaturze. Tak w SPP jak i ZLP brakuje członków do stworzeni terenowych oddziałów stowarzyszeń, dlatego celem miało być stowarzyszeniem działająca ponad podziałami, organizacją twórców profesjonalnych i kandydatów na twórców profesjonalnych w literaturze.

Do tej pory do Towarzystwa należeli: Tomasz „Aztzenty” Barański, Olga M. Bąkowska, Tadeusz Chabrowski, Bogumił Dobosz, Małgorzata Franc,  Tomasz Gładysz, Elżbieta Gola, Piotr Głowacki, Wojciech Grabałowski, Lech (Leszek) Grochulski,  Elżbieta Jeziorowska-Wróbel, Wojciech Kajtoch,  Andrzej Kalinin, Bogdan Knop, Izabela Kołdej-Ptak, Ireneusz K. Korpyś, Małgorzata Kościcka, Ida Łubińska, Kazimierz Kowalczyk, Altea Leszczyńska, Konrad Ludwicki, Jan Łączewski, Wiesława Machura, Marek Maculewicz, Janusz Mielczarek, Alicja Nowak,  Małgorzata Nowakowska-Karczewska, Urszula Ostrowska, Marian Panek, Władysław Edward Piekarski, Ryszard Sidorkiewicz, Maciej Skalik, Rafał Socha, Zbigniew Stańczyk, Barbara Strzelbicka, Paulina Surma,  Stanisław S. Sypek, Iwona Urbańczyk, Olga Wiewióra, Zbigniew Wołczyński, Wiesław Wyszyński, Agnieszka Złota (przez jakiś czas była deklaracja Marceliny i Doroty Kowalczyk).

Olga M. Bąkowska i  Zbigniew Wołczyński już nie żyją. Cześć ich pamięci.

Towarzystwo było wnioskodawcą o odznaczenia i w odpowiedzi na ten wnioski medal „GLORIA ARTIS” otrzymał Andrzej Kalinin, Tadeusz Chabrowski. Wnioskowano o przyznanie nagród specjalnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Andrzeja Kalinina, Tadeusza Chabrowskiego, Władysława E. Piekarskiego. Minister uznał za zasadne i przyznał wnioskowane wyróżnienia.

Ponadto Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał medale „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Elżbiecie Jeziorowskiej-Wróbel, Janowi Łączewskiemu, Władysławowi E. Piekarskiemu i Ryszardowi „Sidor” Sidorkiewiczowi.

Władysław E. Piekarski był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W latach 2011 – 2013 Towarzystwo dostało dotację Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę 110 tys. złotych na wydawanie  „częstochowskiego magazynu literackiego  GALERIA”, tomików poetyckich, książki prozatorskiej „Rozmowy w pociągu do Atocha” Władysława E. Piekarskiego.

Urząd Miasta dofinansował  kwotą 20 tys. wydanie książki Andrzeja Kalinina „Z pamiętnika komucha” z okazji 75 lecia urodzin Autora.

W pięć lat później Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 30 tys. zł dofinansowania do dzieł zebranych Andrzeja Kalinina z okazji 80 rocznicy urodzin Autora.

Finansowo dwukrotnie wsparła Towarzystwo firma Bogdana Knopa, podobnie indywidualnie wsparł wykupując trzy okładki „Galerii” śp Zbigniew Wołczyński, jedną okładkę „Galerii” ufundował Tadeusz Chabrowski.

Wielu członków Towarzystwa sami dofinansowywała wydanie swoich książek. Wśród nich: Jan Łączewski, Małgorzata Franc, Marek Maculewicz, Altea Leszczyńska, Kazimierz Kowalczyk, śp. Olga M. Bąkowska, śp. Zbigniew Wołczyński, Władysław E. Piekarski, Jadwiga Mizińska.

Powstało Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”.

Wydawnictwo Literackie „LiT-WA” jest wydawcą „częstochowskiego magazynu literackiego GALERIA” oraz serii wydawniczych „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików” w której to serii średniorocznie wydawaliśmy od 4 do 8 książek prozatorskich i poetyckich (ponad 80 tytułów od powstania serii), „Częstochowskich zeszytów biobibliograficznych” w ramach których wydawaliśmy prace krytycznoliterackie i bibliograficzne twórców subregionu częstochowskiego.

Do listopada 2012 r. wydaliśmy 24 numery „częstochowskiego magazynu literackiego GALERIA”, tj. około 4500 str. druku.

Towarzystwo było współwydawcą publikacji: „Relacje” i „Spadek” (w wersji polsko-angielskiej),”Literatura prywatna i inna” Bogdana Knopa, „Trzecie otwarcie” „Są takie miejsca”, „Moja starość” Jana Łączewskiego, „Ja, Margott” i „Las westchnień” Małgorzaty Franc, „Oszronione” Marzeny Pieńkowskiej (książka nagrodzona nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego),”Wyśnij mnie…” Anny Bagriana (Ukraina), „5/7″ Wiesława Wyszyńskiego, „Dojrzewanie” Marka Maculewicza, „Antyerotyki” i „Traktat o pięknie i naiwności”, „niesakralne przechadzki z bogami” Ireneusza K. Korpysia, „Czarna odcień bieli” Justyny Niedbały, „INTERVIEW (Struktura ilości wysokiej jakości) (ANTYKSIĄŻKA)”, „Pean na trapezy syntezy”, „Disco śmierć melodia noworomantyczna” Tomasza „Aztzenty„ Barańskiego; „Podwójna miara” i „Brat” Altei Leszczyńskiej, „Z trzech krain po raz drugi”, „Listy Eligiusza hrabiego Pocieja” Zbigniewa Wołczyńskiego; „Urywki rzeczywistości” i „Rękawica koloru khaki” Rafała Sochy oraz jubileuszowe wydanie powieści Andrzeja Kalinina „ Ze sztambucha starego komucha” nominowana do nagrody „GDYNIA 2010″; „Fotoplastykon”, „In brevi” Izabeli Kołdej Ptak, „Sonety”, „Zeznanie pod presją” „Wiersze wybrane dla sentymentalnych” Kazimierza Kowalczyka; „Syberiada wiersze poetów z nad Bajkału”, ”Księga”, „Serce” Ryszarda „Sidora” Sidorkiewicza; „Ćma” Iwony Urbańczyk, „Ruch Browna” Wioletty Grzegorzewskiej, „Rozmowy w pociągu do Atocha” Władysława E. Piekarskiego, „Od cudów” Jadwigi Mizińskiej; „Dialogi rodzaju żeńskiego” Aleksandry Keller „Wachlarze słów” Olgi M. Bąkowskiej;  Margott” i „siedem monologów i jedna pieśń”, wznowienia „monologów”, skrzyżowań” Władysława E. Piekarskiego, ”Pomost” Małgorzata Kościcka, ”Różne odcienie szarości” Macieja Skalika, ”Przypowieści stracha na wróble”, ”Na smyczy” Jacka Gierasińskiego, ”Ściana” Konrad Ludwicki.

Towarzystwo wydało szkice pt. „Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym („Spisek”, „Dwie głowy ptaka”, „Powrót z Carskiego Sioła”)” Wojciecha Kajtocha; „Szkice częstochowskie 2007 -2008″ Ireneusza K. Korpysia; „Częstochowskie szkicekellerowskie 2008-2011”, „Glosy do książek przeczytanych” Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk, które zapoczątkowały serię Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne LiterackiegoTowarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li TWA”. Wydaliśmy zbiór szkiców „O POEZJI I PROZIE. Wybór szkiców i esejów z lat 19802010″Wojciecha Kajtocha. Przygotowaliśmy do wydania dwa tomy poezji białoruskiego poety i działacz opozycyjnego Uładimira Niaklajewa. Niestety nie pozyskaliśmy środków na ten cel.

Jestem dumny z dokonań Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” oraz indywidualnie was samych… Ilość publikacji świadczy o tym… Świadczą o tym spotkania cotygodniowe „u Stacherczaka”(dziś brakuje mi ich i ich atmosfery)…  Świadczą  o tym spotkania promocyjne których trudno zliczyć, bo nieraz odbywały się po dwa w miesiącu, w których bohaterami był po dwie – trzy osoby…

Nie było by tego gdyby niektórzy, którzy w różnych okresach mnie wspierali. Tutaj ukłon do założycieli Towarzystwa… A szczególnie ukłon Andrzejowi  Kalininowi, od którego zapożyczyłem część nazwy „wzajemna adoracja” i za to że pomógł „zadomowić” się „u Stacherczaka” oraz przyjęcia sposobu prowadzenia spotkań promocyjnych w jego stylu.

Tutaj ukłony dla pana Krzysztofa Stacherczaka, Konrada Stacherczaka.

Szczególne podziękowania dla Rafała Sochy, który stworzył i prowadził internetową stronę Towarzystwa i w związku z tym, że kończy się czas Li-TWA kończy się też czas www.litwa.czest.pl. Jeszcze raz dziękuję.

Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w życiu Towarzystwa dziękuję i liczę, że czas spędzony w życiu Towarzystwa uznają za owocny.

Honorowy Prezes

Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”

Władysław E.Piekarski

PS

Dołączam też życzenia z okazji przypadającego w dniu 3 marca Międzynarodowego Dnia Pisarza, którego obchody były jedną z inicjatyw Towarzystwa.