Krytycznie o prozie

Krytycznie o prozieKrytycznie o prozie: pod red. Agnieszki Złotej i Jarosława Cieślaka, Wydawnictwo HARIT- Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2014, ss.55.

[Z przedmowy dr hab. Artura Żywiołka]:

Szereg krytycznych impulsów widocznych w tekstach Autorów zbioru Krytycznie o prozie wpisuje się w szeroką ramę pojęć naznaczonych doświadczeniem kryzysu, rozpadu wartości, niejednoznaczności świata, człowieka. Być może mamy tu do czynienia z głosem pokolenia, które w uprawianiu literatury i krytyki literackiej poszukuje wartości epistemologicznych i aksjologicznych, w językowych artykulacjach własnych doświadczeń tropiąc ślady prawdy-bycia („domostwa bycia”), by posłużyć się Heideggerowską frazą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *