Metryczka Li-TWY

Skrót „Li-TWA” oznacza Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Towarzystwo powstało w marcu 2007 i funkcjonowało do marca 2016. W jego miejsce powołano Galerię Literacką, która kontynuuje wydawanie częstochowskiego magazynu literackiego „Galeria” (od numeru 36/37).

Li-TWA działała 9 lat. W tym czasie z Towarzystwem związanych było wielu twórców. Biogramy byłych członków znaleźć można w zakładce Literaci Li-TWY. Pożegnalny list założyciela i pierwszego prezesa Li-TWY, Władysława E. Piekarskiego, opublikowano we wpisie pt. „List otwarty”.

Niniejsza strona ma charakter archiwalny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *